Hình thức thanh toán

Dầu gội SnowClear hiện nay chỉ phân phối và bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Do vậy bạn có thể tìm mua sản phẩm và thanh toán trực tiếp cho các hiệu thuốc có bán SnowClear.

Để tìm mua hiệu thuốc có bán SnowClear, bạn có thể tìm kiếm tại Hệ thống phân phối SnowClear